Khí clo được dùng trong cuộc tấn công ở Syria (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE