Khẩu UMP có xứng đáng thay thế súng tiểu liên huyền thoại MP5?

Đức từ lâu đã nổi tiếng là quốc gia sản xuất súng cá nhân nổi tiếng thế giới, đặc biệt với các mẫu súng tiểu liên. Tiểu liên H&K UMP cũng không phải ngoại lệ khi nó được coi là phiên bản thay thế hoàn hảo cho khẩu MP-5.