Kết Quả Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California

0
49

Cuộc bầu cử CĐNVQGNC đã xảy ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 4 năm 2015, với hơn 40 Thiện Nguyện Viên giữ thùng phiếu và kiểm phiếu trong hai ngày 14 và 15 tháng 4.

Dưới đây là kết quả bầu cử:

– Số phiếu bầu : 12.723 – Số phiếu bất hợp lệ : – 124 – Số phiếu được kiểm : 12.599 – Ban Đại Diện: 1) Liên Danh Đàn Kết &Phát Triển: Thụ Ủy Bùi Thế Phát, đạt được 11.438 phiếu (90,78%) 2) Liên Danh Vì Dân: Thụ Ủy Nguyễn Tấn Duy, đạt được 1.161 phiếu (9,21%) – Ban Giám Sát: 1) Đinh Quang Truật: 7.500 phiếu (59,50%) 2) Lê Nguyễn Thiện Truyền: 5.530 phiếu (43,89%) 3) Trần Thị Tịnh (Thanh Vân): 4.518 phiếu (35,85%) 4) Đào Văn Hòa: 3.637 phiếu (28,86%) 5) Phạm Ngọc Khôi: 3.982 phiếu (31,60%) 6) Phan Đa Văn: 3.562 phiếu (28,27%) 7) Bùi Thị Kim Anh: 8.351 phiếu (66,28%)

Một buổi trình diện Ban Đại Diện và Ban Giám Sát sẽ được tổ chức ngày 2 tháng 5, 2015 sắp tới.

:VD:

SHARE