Kết cục “sốc” của tàu ngầm U-boat cuối cùng rời khỏi Đức

0
69