Jane’s: Ấn Độ đồng ý bán BrahMos cho Việt Nam

Jane’s: Ấn Độ đồng ý bán BrahMos cho Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.375 seconds.