J-20 của Trung Quốc hoàn toàn không có cửa so với F-22

Ra đời sau F-22 của Mỹ hàng chục năm, tuy nhiên dường như J-20 của Trung Quốc không tận dụng được lợi thế "kẻ đi sau" để vượt lqua đối thủ lớn nhất của nó.

SHARE