Israel cho nghỉ hưu 90 F-16A/B, cơ hội của Việt Nam?

0
52