Israel cho nghỉ hưu 90 F-16A/B, cơ hội của Việt Nam?

Việc Israel cho nghỉ hưu hoàn toàn dòng máy bay tiêm kích F-16A/B mở ra cơ hội cho các quốc gia muốn sở hữu loại phi cơ này, như Việt Nam.

Israel cho nghỉ hưu 90 F-16A/B, cơ hội của Việt Nam?

Shares

Shares

24 queries in 2.834 seconds.