Iran: Tử vong hàng ngày vì COVID cao kỷ lục (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt