Iran hé lộ hệ thống phòng thủ phi đạn nâng cấp (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt