Iran bác ý tưởng về một thỏa thuận mới (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt