Indonesia phát hiện 94 thuyền nhân Rohingya (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt