Indonesia gửi trực thăng tấn công Mi-35P về Nga đại tu

0
9