Indonesia định trả về Úc hàng trăm tấn rác (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt