Hy Lạp : Chính phủ Tsipras 2 tuyên thệ nhậm chức

Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân chính phủ Hy Lạp tại dinh tổng thống ở Athens, ngày 23/9/2015.

Sáng nay 23/09/2015, theo Reuters, tân chính phủ của Thủ tướng Tsipras, còn gọi là « chính phủ Tsipras 2 », tuyên thệ nhậm chức, ngay sau khi thành lập.

Thành phần tân chính phủ Hy Lạp được công bố vào đêm hôm qua. Chính phủ mới không có thay đổi lớn. Trong số các bộ trưởng trong chính phủ cũ ở lại người đặc biệt được chú ý là Bộ trưởng Tài chính Euclide Tsakalotos, người từng có vai trò quan trọng trong thương thuyết với các định chế chủ nợ. Nhiều bộ trưởng chính phủ cũ tiếp tục tại vị, bất chấp những chỉ trích đôi khi rất quyết liệt chống lại các biện pháp khắc khổ và thái độ độc đoán của các định chế chủ nợ.

Lãnh đạo đảng cánh hữu dân tộc chủ nghĩa Người Hy Lạp độc lập, ông Panos Kammenenos, tái đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng. Liên minh với đảng này cho phép đảng Syriza có thêm 10 ghế dân biểu, để có đủ đa số tuyệt đối trong Quốc hội.

Nhiệm vụ chính của chính phủ Tsipras 2 là thực thi các cam kết với Châu Âu và IMF thể theo kế hoạch trợ giúp tài chính lần thứ ba, mà Athens đã ký kết, với tổng số tín dụng là 86 tỷ euro trong vòng ba năm.

:I: