Hút thuốc tăng trở lại ở New York City

0
6

(Hình minh họa: Getty Images/Daniel Barry)

Tin vui cho những ai hy vọng được Thị Trưởng de Blasio trả lại cho thành phố New York “những ngày xưa hư đốn,” theo trang mạng nymag.com, đó là khi mà hút thuốc được cho là mode thời thượng trở lại.

Vào năm 2010, mức hút thuốc ở thành phố giảm xuống còn 14%, một mức thấp trong 15 năm, và cũng dưới mức trung bình toàn Hoa Kỳ đến 5.3%, theo báo cáo mới nhất của văn phòng Independent Budget Office (IBO) của thành phố New York.

Sau năm 2010, mức độ hút thuốc bắt đầu tăng trở lại, lên đến 16.1% vào năm 2013, và dưới mức trung bình toàn Hoa Kỳ chỉ còn 1.7%, mặc dù mỗi gói thuốc ở New York là $14.50 mỗi bao, mắc nhất trên cả nước.

IBO ghi nhận rằng, “sự gia tăng mức độ hút thuốc của thành phố xảy ra tiếp sau việc giảm chi tiêu cho các chương trình kiểm soát thuốc lá.”

Chi phí dành cho chiến dịch chống thuốc lá thành phố bỏ ra trong thời gian từ 2011 đến 2014 là một phần ba ít hơn thời kỳ 2007-2010, thời kỳ được xem là cao điểm.

Ngân sách “kiểm soát thuốc lá” cho năm 2015 của NY City là $5 triệu, bằng phân nửa của năm trước đó, do vậy có vẻ mức độ hút thuốc sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần

:NV:

SHARE