Hướng Đạo Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm lãnh đạo đồng tính

0
5

Các em Hướng Đạo mang cờ của người đồng tính tham dự cuộc diễn hành của người đồng tính ở Seattle, Washington, hôm 28 Tháng Sáu. (Hình: AP Photo/Elaine Thompson)

Hướng Đạo Hoa Kỳ sẽ tuyên bố chấm dứt truyền thống cấm người đồng tính làm lãnh đạo trong một thông báo đưa ra vào Thứ Hai, 27 Tháng Bảy, một thay đổi chính sách mang tính lịch sử, và đầy tranh cãi, của tổ chức thanh thiếu niên lớn nhất nước Mỹ, theo một bản tin của nhật báo The New York Times.

Tuy nhiên, một số nhóm Hướng Đạo khác vẫn có thể cấm người đồng tính nắm giữ các vị trí lãnh đạo.

Để có được sự thay đổi này, và có được sự ủng hộ của các nhóm Hướng Đạo theo đạo Mormon và Công Giáo, Hướng Đạo Hoa Kỳ phải chấp nhận chính sách vẫn cho phép các nhóm Hướng Đạo thuộc nhà thờ có quyền chọn lãnh đạo theo tín ngưỡng của họ.

“Có nhiều ý kiến khác nhau, và chúng ta cần phải tôn trọng tất cả,” ông Michael Harrison, một doanh gia lãnh đạo Hướng Đạo Hoa Kỳ tại Orange County, California, được trích lời nói. Ông cũng là một trong những người vận động bên trong hàng ngũ lãnh đạo Hoa Kỳ qua các thay đổi chính sách.

Ông nói tiếp, “Điều này không có nghĩa là người theo đạo Mormon phải chọn một người đồng tính làm lãnh đạo.”

Trong thời gian qua, Hướng Đạo Hoa Kỳ gặp phải tình trạng ngày càng có ít người tham gia, nhất là trong hai thập niên qua, vì chính sách không chấp nhận người đồng tính làm lãnh đạo.

Vấn đề này cũng đe dọa sự tan rã của tổ chức Hướng Đạo.

Các tổ chức bảo thủ có liên quan đến Hướng Đạo cho rằng, chính sách cấm người đồng tính là bức tường cuối cùng để ngăn chặn các thay đổi xã hội mà họ không muốn.

Tuy nhiên, chính sách này rõ ràng làm cho Hướng Đạo thiệt hại cả về sự ủng hộ của công chúng và đóng góp tài chánh của họ.

Chưa hết, một số người còn đe dọa sẽ kiện Hướng Đạo Hoa Kỳ vì chính sách này.

Sau một cuộc họp rất căng thẳng hồi năm 2013, Hội Đồng Hướng Đạo Hoa Kỳ chỉ đồng ý cho thiếu niên đồng tính, chứ không cho người lớn đồng tính, tham gia tổ chức này.

Vào Thứ Hai này, Hướng Đạo Hoa Kỳ sẽ phải thay đổi chính sách này, mặc dù vẫn còn cho phép một số nơi cấm người đồng tính làm lãnh đạo.

Hồi cuối Tháng Sáu, với phán quyết 5-4, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ tuyên bố hôn nhân đồng tính là hợp pháp khắp lãnh thổ Hoa Kỳ

:NV:

SHARE