Houston bỏ tên các lãnh tụ Liên Hiệp Miền Nam khỏi các trường

0
5

Một trường trung học trong Học Khu Houston. (Hình minh họa: Wikipedia.org)

Hội đồng quản trị học khu lớn nhất tiểu bang Texas đã bỏ phiếu đặt tên mới cho bảy trường mà trước đây mang tên các lãnh tụ Liên Hiệp Miền Nam với chủ trương duy trì chế độ nô lệ.

Hôm Thứ Năm, Học Khu Houston quyết định bỏ những tên trường được đặt theo các tướng thuộc Liên Hiệp Miền Nam như Robert E. Lee, Albert Sidney Johnston, và Stonewalll Jackson cũng như tên của Tổng Thống Liên Hiệp Miền Nam Jefferson Davis, của Tổng Giám Ðốc Bưu Ðiện Miền Nam John H. Reagan, của tư lệnh vùng Sabine Pass Dick Dowling, và của cựu chiến binh kiêm nhà nghiên cứu thổ ngữ Miền Nam Sidney Lanier.

Trong số những trường được đặt tên mới, trường Lee High School nay lấy tên của nhà giáo kỳ cựu Margaret Wisdom, và trường Jackson Middle School nay mang tên của nhà hoạt động cộng đồng Hispanic Yolanda Black Navarro.

Học khu cho biết, trong tiến trình đổi tên các trường, họ muốn có tên của các nhà lãnh đạo và nhân vật tiêu biểu cho các giá trị thời nay cũng như mang tính đa văn hóa để phù hợp với các chính sách chống kỳ thị chủng tộc.

:NV:

SHARE