Hơn 6.000 trẻ em bị xâm hại trong gần 5 năm

Từ năm 2015 đến nay, cả nước có 6.432 trẻ em bị xâm hại tình dục và 666 trẻ bị bạo hành gây thương tích.

Hơn 6.000 trẻ em bị xâm hại trong gần 5 năm

Theo vnexpress