Hơn 470 dự án thủy điện bị loại khỏi qui hoạch

0
14

Thủy điện Hố Hô xả lũ hôm 17/10/2016, góp phần gây lũ lớn tại vùng hạ du Hương Khê, Hà Tĩnh.

Hơn 470 dự án thủy điện bị Bộ Công Thương loại khỏi qui hoạch. Đây là thông tin mới nhất do bộ này đưa ra vào ngày hôm qua.

Theo Bộ Công Thương Việt Nam thì bộ này và ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động đề xuất và thống nhất loại khỏi quy hoạch các dự án thủy điện nhỏ chưa có nhà đầu tư quan tâm, qui mô nhỏ, đấu nối khó khăn và chiếm diện tích đất lớn…

Thống kê cho thấy tại Việt Nam hiện có hơn 300 dự án thủy điện với công suất lắp máy hơn 15 ngàn 400 megawatt, gần 195 dự án thủy điện đang thi công, hơn 245 dự án đang nghiên cứu đầu tư, và 95 dự án có qui mô nhỏ đang được rà soát.

Bộ Công thương cũng cho biết đã có văn bản gửi 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh khu vực phụ cận ở miền Trung đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan và các chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện các nội dung được thủ tướng kết luận. Theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thì các dự án thủy điện thuộc qui hoạch đã được phê duyệt tiếp tục được rà soát, điều chỉnh quy mô, sơ đồ khai thác để đánh giá cụ thể ảnh hưởng của dự án đến đất rừng.

RFA

SHARE