Hơn 11.000 người bị tập trung cai nghiện ở Sài Gòn

0
7

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

comments

SHARE