Hơn 11.000 người bị tập trung cai nghiện ở Sài Gòn

0
11

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

SHARE