Hơn 10 triệu ha đất ở Việt Nam đang có nguy cơ bị suy thoái

 Báo Vietnamnet ngày 17 tháng 6 năm 2019 loan tin, Tổng cơ quan Lâm nghiệp, thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CSVN cho biết, tính đến năm 2016, Việt Nam có 1,307,000 ha đất bị suy thoái, chiếm 4% diện tích. Đất có dấu hiệu bị suy thoái là 2,398,200 ha chiếm khoảng 7,3 diện tích đất tự nhiên; và có 6,695,000 ha đất có nguy cơ bị suy thoái, chiếm khoảng 20,3% diện tích.

Theo cơ quan Lâm nghiệp, tổng diện tích hơn 10 triệu ha đất có nguy cơ bị suy thoái và có dấu hiệu bị suy thoái đã chiếm 31% diện tích lãnh thổ trên đất liền của Việt Nam. Số đất này sẽ bị mất đi từng phần hoặc toàn bộ tính năng sản xuất của đất.

Về giải pháp, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, người dân và cộng đồng cần quan tâm đến việc trồng cây, trồng nhiều rừng, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều năm nay, Việt Nam liên tục chặt phá cây xanh trên đường phố, còn các cánh rừng đã bị tàn phá gần như hết.

Dù trên phương tiện truyền thông, nhà cầm quyền luôn rêu rao vận động người dân trồng cây, bảo vệ rừng. Nhưng khi người dân bảo vệ sự sống của cây thì liên tục bị bắt bớ, đánh đập, quy kết là phản động.

Theo SBTN