Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Nha Trang

0
6

Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại thành phố Nha Trang, Việt Nam hôm 14/11/2016.

Hội thảo khai mạc hôm nay và kết thúc vào ngày mai do Học viện Ngoại giao Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Hội Luật gia Việt Nam cùng tổ chức. Đây là lần thứ 8 những đơn vị này tiến hành hội thảo quốc tế về Biển Đông.

Tin cho biết hội thảo qui tụ hơn 200 đại biểu tham dự, trong đó có gần 60 học giả quốc tế, 70 học giả và đại  biểu Việt Nam, và hơn 20 đại biểu của 15 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Chủ đề kỳ hội thảo lần này là ‘Biển Đông: Hợp tác vì anh ninh và phát triển khu vực’. Có 30 tham luận được trình bày tại hội thảo.

RFA

SHARE