Hội nghị Trung ương III thảo luận nhiều vấn đề hệ trọng

0
9

Các đại biểu vỗ tay tại lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 1 năm 2016.

Hội nghị Trung ương III của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc hôm nay tại Hà Nội kéo dài tới 8/7 để bàn nhiều vấn đề hệ trọng. Tuy các thông tin chính thức không đề cập tới vấn đề biển Đông, nhưng Trung ương Đảng nhóm họp cận kề thời điểm Tòa Trọng tài thường trực The Hague, ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc áp đặt chủ quyền đường lưỡi bò.

Tin tức từ cổng thông tin điện tử chính phủ và báo chí Việt Nam nói rằng, Hội nghị Trung ương III sẽ thảo luận những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Đặc biệt là chuyện thi hành nghiêm, thống nhất điều lệ toàn Đảng. Trong đó sẽ thảo luận và quyết định qui chế làm việc của Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Được biết, Quốc hội khóa 14 nhóm họp trong tháng 7 sẽ phải bầu lại nhân sự chủ chốt, tuy nhiên thông tin từ Hội nghị Trung ương III cho biết, Trung ương sẽ không giới thiệu lại các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và 34 chức danh lãnh đạo khác của cơ quan nhà nước. Tuy vậy hội nghị lần này sẽ bỏ phiếu để giới thiệu 13 chức danh còn khuyết hoặc dự kiến thay đổi.

RFA

SHARE