Hội đồng quản trị đại học California không đạt được sự đồng thuận về việc tăng học phí cho sinh viên

 hội đồng quản trị hệ thống Đại học California (gọi tắt là UC) đã bày tỏ quan điểm hoàn toàn khác nhau về đề nghị tăng học phí cho sinh viên vào mùa thu năm 2020, qua đó không đạt được sự đồng thuận về vấn đề gây tranh cãi.

Suốt hơn hai giờ thảo luận trong cuộc họp đầu tiên kéo dài hai ngày ở San Francisco, một thành viên hội đồng quản trị đã bác bỏ việc tăng học phí trong khi những người khác nghiêng về phương án lựa chọn một trong hai kế hoạch mà các viên chức UC đưa ra nhằm tăng học phí trong 5 năm tới. Cuộc tranh luận của họ diễn ra một ngày sau khi Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố phản đối bất kỳ hành động tăng học phí nào vì điều này không chính đáng, gây bất lợi cho sinh viên và không đồng nhất với mục tiêu tạo ra các trường đại học có mức học phí phải chăng. Theo KTLA, ngân sách cho năm 2020-2021 của thống đốc Newsom bao gồm khoản tăng 217.7 triệu Mỹ Kim trong quỹ tài trợ  mới cho hệ thống đại học UC.

Các thành viên hội đồng quản trị đã dời cuộc bỏ phiếu, ban đầu dự kiến diễn ra vào hôm thứ Tư, sang một ngày khác, vì họ không đáp ứng yêu cầu thông báo công khai trong vòng 10 ngày cho công chúng, theo đó họ phải đăng chi tiết tất cả đề nghị thay đổi đối với học phí và các chi phí khác trên toàn hệ thống đại học UC.

Theo SBTN