Học thuyết mới: Thuỷ quân Lục chiến Mỹ “giải tán” toàn bộ xe tăng, đánh nhau kiểu gì?

Theo thông tin mới nhất được truyền thông Mỹ đăng tải trên tờ Wall Street Journal, lực lượng Thuỷ quân Lục chiến của nước này sẽ loại bỏ hoàn toàn các đơn vị xe tăng trong biên chế. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My

Việc loại bỏ hoàn toàn các đơn vị xe tăng trong biên chế sẽ khiến quân số của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ giảm từ 186.000 lính hiện tại xuống còn khoảng 170.000 lính. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My

Đây là một trong những nỗ lực cắt giảm bớt chi tiêu quốc phòng của lực lượng Hải quân Mỹ trong năm tài khoá 2021. Ngoài số lượng xe tăng bị cắt giảm, cũng sẽ có khoảng 2000 lính Thuỷ quân Lục chiến Mỹ giải ngũ trong thời kỳ này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My

Theo lộ trình tới năm 2030, Thuỷ quân Lục chiến Mỹ cũng sẽ “giải tán” toàn bộ lực lượng quân cảnh, lực lượng kỹ thuật bảo trì và lực lượng công binh làm đường đường. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My

Số lượng tiểu đoàn trong biên chế Thuỷ quân Lục chiến Mỹ cũng sẽ giảm từ 24 xuống còn 21 tiểu đoàn, đặc biệt số lượng trung đội pháo sẽ giảm từ 21 xuống còn chỉ 5 trung đội. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My

Các đại đội xe thiết giáp lội nước sẽ được giảm từ 6 xuống còn 4 đại đội, kèm theo đó là cắt giảm một loạt các lực lượng máy bay trực thăng chở quân, máy bay trực thăng vận tải,… Nguồn ảnh: Pinterest.

Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My

Bên cạnh việc cắt giảm bớt một loạt các lực lượng, Thuỷ quân Lục chiến Mỹ cũng sẽ tăng cường 300% quân số của lực lượng pháo phản lực, thêm các lực lượng tên lửa chống hạm vào biên chế Thuỷ quân Lục chiến. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My

Việc thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức này có thể khiến lực lượng Thuỷ quân Lục chiến của Mỹ phải viết lại hoàn toàn học thuyết chiến đấu của mình, tận dụng tối đa những điểm mạnh để hạn chế các điểm yếu về mặt quân số trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hoc thuyet moi: Thuy quan Luc chien My

Hiện tại, chưa rõ các cánh quân khác của Mỹ như lục quân, không quân,… có thay đổi lớn về mặt cơ cấu tổ chức trong tương lai hay không. Nguồn ảnh: Pinterest.

Theo Kiến thức