Học thuyết mới của Putin biện hộ cho cuộc xâm lược Ukraine

97
Putin

Khái niệm “Thế giới Nga” được các hệ tư tưởng bảo thủ sử dụng để biện minh cho sự can thiệp quân sự của Moscow ở nước ngoài.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 5/9 thông qua một học thuyết chính sách đối ngoại mới dựa trên khái niệm “Thế giới Nga” mà các hệ tư tưởng bảo thủ sử dụng để biện minh cho sự can thiệp quân sự của Moscow ở nước ngoài nhằm ủng hộ những người nói tiếng Nga.

“Chính sách nhân đạo” dài 31 trang, được phổ biến hơn sáu tháng sau cuộc chiến xâm lược Ukraine, nói rằng Nga phải “canh giữ, bảo vệ và thúc đẩy các truyền thống và lý tưởng của Thế giới Nga.”

Mặc dù được trình bày như một loại chiến lược quyền lực mềm, nhưng nó chứa đựng những ý tưởng chính sách chính thức xung quanh chính trị và tôn giáo của Nga mà một số người theo đường lối cứng rắn đã sử dụng để biện minh cho việc Moscow chiếm đóng các lãnh thổ của Ukraine và ủng hộ các thực thể ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine.

Chính sách mới nói: “Liên bang Nga hỗ trợ đồng bào của mình sống ở nước ngoài trong việc thực hiện các quyền của họ, để đảm bảo bảo vệ lợi ích của họ và bảo tồn bản sắc văn hóa Nga của họ.”

‘Chính sách nhân đạo’ nói rằng mối quan hệ của Nga với đồng bào ở nước ngoài cho phép nước này “củng cố hình ảnh trên trường quốc tế như một quốc gia dân chủ đang phấn đấu cho việc tạo ra một thế giới đa cực.”

Trong nhiều năm, Putin đã nhấn mạnh điều mà ông coi là “số phận bi thảm” của khoảng 25 triệu người dân tộc Nga, những người sống bên ngoài nước Nga tại các quốc gia mới độc lập khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, một sự kiện mà ông gọi là một thảm họa địa chính trị.

Nga tiếp tục coi không gian của Liên Xô trước đây, từ Baltic đến Trung Á, là phạm vi ảnh hưởng hợp pháp của mình – một quan điểm bị nhiều nước đó cũng như phương Tây phản đối kịch liệt.

Chính sách mới nói rằng Nga nên tăng cường hợp tác với các quốc gia Slavic, Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ với Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi.