Hoành tráng lễ hạ thủy tàu ngầm Astute thứ 4 của Anh

Tàu ngầm hạt nhân lớp Astute mới nhất của Hải quân Hoàng gia Anh đã chính thực được hạ thủy với lễ đặt tên - Audacious.

Hoành tráng lễ hạ thủy tàu ngầm Astute thứ 4 của Anh

Shares

Shares

27 queries in 1.967 seconds.