Hoảng hốt súng cối 300mm của phiến quân ở Syria

Hoảng hốt súng cối 300mm của phiến quân ở Syria

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.