Hoàng hồn: Quân đội Trung Quốc trang bị súng laser

Hoàn toàn đi sau Mỹ hay Nga, nhưng Quân đội Trung Quốc lại về đích trước trong việc cá nhân hóa vũ khí laser cho binh sĩ của mình.

Hoàng hồn: Quân đội Trung Quốc trang bị súng laser

Shares

Shares

47 queries in 3.419 seconds.