Hoàng hồn: Quân đội Trung Quốc trang bị súng laser

Hoàn toàn đi sau Mỹ hay Nga, nhưng Quân đội Trung Quốc lại về đích trước trong việc cá nhân hóa vũ khí laser cho binh sĩ của mình.

Hoàng hồn: Quân đội Trung Quốc trang bị súng laser

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.348 seconds.