Hoảng hồn kho đạn rocket không đối đất của Nga

Trong khi các nước Mỹ-NATO chỉ tôn thờ 1-2 loại rocket không đối đất thì người Nga có vô số mẫu đạn “ngu” mà hiệu quả này.

Hoảng hồn kho đạn rocket không đối đất của Nga

Shares

Shares

23 queries in 2.895 seconds.