Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi thông điệp đầu năm

0
10

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại tu viện Thanh Minh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2007.

Phải vượt qua sự sợ hãi bởi 42 năm  dưới sự áp bức là bằng chứng đủ cho thấy bạo lực không thể tự nó chấm dứt. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn không được công nhận, không được thực thi quyền tự do tín ngưỡng cũng như không được truyền đạo hầu giúp con người thoát khổ theo hạnh từ bi của Đức Phật.

Mở đầu thông điệp đầu năm Đinh Dậu, đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, vị tăng thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang bị an trí tại Thanh Minh Thiền Viện, tuyên bố như vậy.

Trong thông điệp, đại lão hòa thượng Quảng Độ viết rằng đối đầu với sức mạnh không phải là giải pháp, bởi bạo lực chỉ khiến xã hội và con người đi đến chỗ phân hóa, chỉ có hạnh vô úy và tâm thức vượt qua sợ hãi mới là chính là sức mạnh của bất bạo động, giúp con người chiến thắng những thế lực vô minh, điên đảo và chia rẻ, nguồn gốc đau khổ của nhân loại.

Vượt thắng sợ hãi là chủ đề trong thông điệp năm nay của đại lão hòa thượng Quảng Độ, khi Ngài ngược giòng lịch sử để nhắc đến tinh thần bất khuất chống xâm lăng của người xưa những thời Đinh Lê Lý Trần. Nhờ tinh thần bất khuất đó, người Việt đã bảo toàn lãnh thổ và tránh họa đô hộ của người Hoa.

Hãy đặt tinh thần không sợ hãi làm trọng tâm mọi nỗ lực của chúng ta vì sự sống còn của Phật Giáo và của đất nước, đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ kết luận.

RFA

SHARE