Hoa Kỳ và Trung Quốc kết thúc diễn tập cứu trợ thảm họa ở Côn Minh

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

17 queries in 1.919 seconds.