Hoa Kỳ và Trung Quốc kết thúc diễn tập cứu trợ thảm họa ở Côn Minh

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE