Hoa kỳ giảm thuế chống bán phá giá tôm cho VN

0
13

Một công nhân đổ tôm xuống một dây chuyền phân loại tôm tại nhà máy chế biến thủy sản Kim Anh Sóc Trăng.

Xuất khẩu tôm của Việt nam sang Mỹ sẽ tăng trong những tháng cuối năm nay.

Đó là dự báo của truyền thông Việt nam sau khi có tin Bộ thương mại Hoa kỳ giảm thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh của Việt nam xuất cảng sang Mỹ.

Mức thuế mới là 0,91% so với mức thuế hồi tháng ba năm nay là 0,93%, và giảm rất nhiều so với mức thuế trước đó nữa là 6,37%.

Mỹ hiện là quốc gia nhập khẩu tôm của Việt nam nhiều nhất, chiếm đến 20% lượng tôm xuất khẩu. Số tiền Việt nam thu được từ việc bán tôm sang Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay là 370 triệu đô la.

:R:

SHARE