Hình ảnh siêu bão Nock-ten tàn phá Philippines

Siêu bão Nock-ten đã tàn phá nhiều nhà cửa, cây cối hoa màu, đường sá... ở Philippines trước khi tiến vào Biển Đông.

Hình ảnh siêu bão Nock-ten tàn phá Philippines

Shares

Shares

50 queries in 3.084 seconds.