Hình ảnh đầu tiên của siêu bão Matthew ập vào nước Mỹ

0
44