Hình ảnh California chạy đua vá lại đập Oroville trước khi bão mới về

0
16