Hiện trường tiêm kích MiG-21 Ấn Độ đâm xuống đất, vỡ tan

0
13