Hiện trường “thần chết bay” MQ-9 bị phiến quân Houthi bắn rơi

0
17
 Theo Kiến Thức