Hiện đại hóa soái hạm Philippines: Bình cũ rượu mới nhưng nhạt thếch!

Chi cả đống tiền hiện đại hóa soái hạm BRP Gregorio Del Pilar (FF-15), tuy nhiên Hải quân Philippines “như thường lệ” không chịu nâng cấp một cách “tử tế” nhất mà lại lựa chọn theo kiểu khó hiểu nhất thế giới.

SHARE