Hệ thống phòng vệ tên lửa mạnh nhất của Mỹ hoạt động như thế nào?

Phiên bản nâng cấp PAC-3 được xem chính là linh hồn của hệ thống tên lửa phòng không chống tên lửa đạn đạo Patriot và cũng là bản nâng cấp đáng tiền nhất của hệ thống phòng không này.

SHARE