Hệ thống chỉ huy “Ngày tận thế” của Nga có nguy hiểm như quảng cáo?

Lo sợ về một cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ sẽ đánh “dập đầu” lãnh đạo Liên Xô/Nga, trước khi họ có thể ra lệnh trả đũa; do vậy Liên Xô/Nga đã phát triển hệ thống chỉ huy có tên Perimeter “Ngày tận thế”, để đánh đòn hạt nhân tổng lực toàn cầu.

222

Theo Kiến thức