Hari Won đẹp trong veo và dịu dàng giữa đồng cỏ

Hari Won đẹp trong veo và dịu dàng giữa đồng cỏ

Shares

HariWon2.jpg
HariWon3.jpg
HariWon4.jpg
HariWon5.jpg
HariWon6.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.