Hàng vạn người sẽ biểu tình ngày ông Trump nhậm chức

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE