Hàng vạn người sẽ biểu tình ngày ông Trump nhậm chức

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE