Hàng vạn người sẽ biểu tình ngày ông Trump nhậm chức

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE