Hàng ngàn người kiến nghị ‘đòi công lý’ cho Hồ Duy Hải (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt