Hàng không mẫu hạm Trung Quốc đến Biển Đông giữa lúc căng thẳng

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE