Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh thử vũ khí ở Biển Đông

0
16

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE