Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh thử vũ khí ở Biển Đông

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE