Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh thử vũ khí ở Biển Đông

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE