Hàn Quốc đóng cửa 10 nhà máy nhiệt điện than

0
3

Một nhà máy nhiệt điện than ở Hàn QuốcYONHAP

Bộ này vừa ký thỏa thuận với 5 công ty vận hành các nhà máy nhiệt điện than nhằm chi hơn 203 tỉ won (169 triệu USD) để đóng cửa các nhà máy cũ.

Chính phủ cũng đã thông qua kế hoạch chi 9.700 tỉ won (8 tỉ USD) nhằm đầu tư bộ phận xử lý chất thải mới tại 43 nhà máy nhiệt điện than khác.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc quyết định đóng cửa nhà máy nhiệt điện than nhằm bảo vệ môi trường với mục tiêu giảm lượng chất thải ô nhiễm từ 174.000 tấn trong năm 2015 xuống còn 48.000 tấn vào năm 2030.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, ngay cả khi 20 nhà máy đang xây dựng đi vào vận hành thì tổng lượng chất thải ô nhiễm cũng sẽ giảm phân nửa so với năm 2015.