Hàn Quốc đề nghị nối lại đàm phán Mỹ-Triều (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE