Hàn Quốc có trực thăng AW159, tàu ngầm Triều Tiên “khóc thét”

0
21