Hạn hán thê thảm, California chỉ còn đủ nước cho một năm

0
4

Hồ dự trữ Warm Springs ở Lake Sonoma chứa 80% nước so với mức trung bình hàng năm trong tháng Giêng năm nay. (Getty Images)

Một khoa học gia của cơ quan không gian NASA nói rằng California chỉ có khoảng một năm nước còn lại trong các hồ chứa nước của tiểu bang, sau nhiều năm hạn hán kỷ lục.

Ông Jay Famiglietti là nhà khoa học cao cấp chuyên về nước, của Jet Propulsion Lanoratory / Caltech. Trong một bài báo đăng trên tờ Los Angeles Times tuần qua, ông Famiglietti trích dẫn các dữ kiện từ vệ tinh NASA. Dữ liệu này cho thấy rằng nước được trữ ở các lưu vực sông Sacramento và San Joaquin là 34 triệu acre-feet dưới mức bình thường, trong năm 2014.

Khoa học gia này viết, “Ở California, chúng ta không phải chỉ là một con lạch mà không có mái chèo, mà là chúng ta cũng đang mất đi chính con lạch đó.”

Ông Famiglietti cũng cho biết rằng khối lượng ước ngầm mà các nông dân California bơm là “quá mức và không bền vững.” Các nông dân đang bơm nước ngầm, để phản ứng với chuyện họ không nhận được nước từ Cơ Quan Khai Hoang Hoa Kỳ, trong hai năm liên tiếp.

Trong số các đề nghị của mình, ông Famiglietti kêu gọi tiểu bang hãy thực hiện việc phân phối nước cưỡng bách ngay lập tức, và yêu cầu toàn dân California bảo tồn nước.

Bài viết của nhà khoa học này xuất hiện, giữa lúc Ủy Ban Kiểm Soát Tài Nguyên Nước California chuẩn bị xem xét những biện pháp bổ sung để hạn chế nước. Nếu được chấp thuận, việc tưới nước ngoài trời sẽ bị hạn chế ở mức không quá hai ngày mỗi tuần. Ngoài ra, các nhà hàng và tiệm rượu của tiểu bang sẽ chỉ phục vụ nước theo yêu cầu mà thôi.

:VD:

SHARE